Elevråd

På vår skola har vi ett aktivt elevråd. De träffar rektor och ledningsgruppen regelbundet och diskuterar frågor de är intresserade av. Varje klass har två representanter som väljs vid terminsstarten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation