Kvalitet i skolan

Kvalitetsarbete på S:t Olofs skola omfattar en mängd olika processer på skolan och syftar till en högre måluppfyllelse. Skolan arbetar med utvecklingsgrupper som ansvarar för utvecklingsområden som pekats ut i skolans kvalitetsredovisning och skolverkets utbildningsinspektion.

LJUS på kvalitet

S:t Olofs skola är en av de verksamheter som deltagit i och avslutat utvärderingsarbetet i Ljus på kvalitet. Den slutliga rapporten kan läsas till höger.

LJUS på kvalitet har som utgångspunkt det gemensamma intresse barn/elever, föräldrar, pedagoger, skolledare, övrig skolpersonal och politiker har av hög kvalitet i verksamheterna.

Granskningsområden

  • Kunskaper, utveckling och lärande
  • Arbetsmiljö och delaktighet
  • Pedagogisk verksamhet och undervisning
  • Styrning, ledning och kvalitetsarbete 

LJUS på kvalitet är ett samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg och de övergripande målen är att kvaliteten inom förskolor och skolor ska förbättras i LJUS-kommunerna och att medverkan i LJUS på kvalitet bidrar till en ökad kompetensutveckling för utvärderarna.

 

På S:t Olofs skola följer vi kontinuerligt resultaten för vår verksamhet, identifierar utvecklingsområden och förbättrar. För att du ska få en samlad bild av vår skola och vad våra elever tycker presenterar vi här resultatet inom fem viktiga områden.

Hur ser resultatet ut för årskurs 7-9 på S:t Olofs skola?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Mer om undersökningen kan du läsa här Brukarundersökning 2014

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan