Elevråd

Elevrådet har representanter från alla klasser från åk 1 - 6. Representanterna träffas på stormöte en gång i månaden. Elever från åk 3 - 6 får ansöka till styrelsen. Styrelsen träffas varje vecka, tisdagar kl. 13-14, i biblioteket.


Stormöte är det en tisdag i månaden, samma tid men i matsalen. Då deltar representanterna från alla klasser. År 1 deltar i stormötena först på vårterminen.
Varje klass ska välja en ordinarie representant och en suppleant (en ersättare).
Att vara med i elevrådet innebär ett stort förtroende. Du ska föra din klass talan på stormötena och vara den som berättar om vad som sagts på mötet för klassen. (Ett tips är att alltid ha en punkt som heter Elevrådet på klassrådet).


Att sitta med i styrelsen innebär att arbeta för skolans alla elever och att utåt representera S:t Pers skola. Ibland innebär det också en del extra arbete.
Tänk på detta när ni utser era representanter
.


 
Elevrådet stöttas i sitt arbete av en pedagog.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan