Kvalitet i skolan

På S:t Pers skola har vi följande övergripande utvecklingsområden:

  1. Leda rätt
  2. Att lyfta fram kompetenta lärare
  3. Höga förväntningar oavsett förutsättningar
  4. Systematisk uppföljning och återkoppling
  5. Fungerande relationer
  6. Tydlig ansvarsfördelning
  7. Fånga upp elever i behov av särskilt stöd
  8. Samsyn om mål och inriktning för verksamheten
  9. Förstärkta förutsättningar inom IKT

Vi utvärderar och följer upp skolans utveckling och resultat utifrån skolans uppföljnings- och kvalitetshjul.

För att du ska få en samlad bild av vår skola och vad våra elever tycker presenterar vi här resultatet inom några viktiga områden.

Hur ser resultatet ut för årskurs 4-6 på S:t Pers skola?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan