Om skolan

S:T PERS SKOLA har ca 550 elever i åldrarna 6-13 år.

Kultur, traditioner, sång och musik tillhör skolans profil och vi har ett planerat samarbete med Kulturskolan .
Vi har en aula, som används flitigt för dessa aktiviteter.  

Skolan har ett inarbetat system för elevernas delaktighet genom klassråd och elevråd. Man har också stormöte en gång per månad, då representanter för hela skolan deltar. Elevrådet har utarbetat ”Vett och Rätt på St Per”. Målet med skriften är att både elever och vuxna på S:t Per ska trivas och känna arbetsglädje. 

Våra föräldrar engagerar sig och stöder skolan på många olika sätt. Vi har en samrådsgrupp, bestående av föräldrar, rektor och representanter för de olika verksamheterna. Man träffas regelbundet och arbetar för elevernas och skolans bästa. 

S:t Pers skola ligger vackert på en kulle i Sigtuna. Skolans läge i historiska Sigtuna ger många tillfällen till undervisning i närmiljön. Vi har en naturskön skolgård med stora ytor för lek och idrott.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan