Renovering av S:t Per

S:t Pers skola renoveras

S:t Per invigdes 1957 och var då en skola för elever upp till årskurs 9. Under dessa snart 60 år har endast mindre renoveringar och anpassningar gjorts. Det är många av våra nuvarande elevers föräldrar som gått på S:t Per och säkert känner Ni väl igen Er i våra lokaler.

Under renoveringstiden, som är beräknad att vara klar till starten av höstterminen 2019 vad gäller alla undervisningslokaler (arbete kommer fortfarande att ske i personal- och administrationsdelen), kommer våra yngsta elever att ha sina lokaler på ”Lilla S:t Per” i Hällsbo.

Men nu är det dags för en mer genomgripande renovering och anpassning till dagens krav på lokaler. S:t Per ska bli en två-parallellig skola för ca 350 elever i årskurserna F-6 och förberedelseklass. Varje årskurs kommer att förfoga över två klassrum, två grupprum, ett allrum, egen ingång med kapprum och toaletter. För årskurs F-3 är lokalerna också anpassade för fritids. Slöjdsalar, bildsal, musiksal och lokal för hem- och konsumentkunskap kommer också att finnas.

Första etappen startade i januari -16 och de lokaler som nu är under renovering kommer att vara klara för inflyttning efter sommarlovet. Nästa etapp kommer att starta i september och omfattar hus G, längan där våra nuvarande 2:or går, och blir inflyttningsklar till hösten -17. Därefter är det F- husets tur som ligger mot Björkgatan och till sist är det G- huset närmast S:t Persruinen som ska renoveras.

2016-10-05
Nu har nästa etapp av renoveringen av S:t Pers skola startat. Det är G-huset, längan mot S:t Persgatan, som nu står på tur. Klassrummen kommer att bli klara för inflyttning till starten av ht-17. Den här gången påverkar det inte så mycket av vår skolgård utan det mesta av staket, baracker och containrar är placerade utanför skolområdet. Dock har byggentreprenören tagit ett antal av P-platserna i backen på Björkgatan i anspråk som uppställningsplats. För att undvika trängsel och risksituationer med backande bilar o.dyl. hänvisar skolan till ”gamla busshållplatsen” på S:t Persgatan som avlämningsplats av elever på morgnarna.

2017-06-19

Under läsåret som gått har G-huset, längs S:t Persgatan, renoverats. Till hösten kommer åk 2, som flyttar från upp från Hällsbo, samt Fritids åk 2 att få flytta in i de nya, fina lokalerna. De kommer också få helt nya skolmöbler. Välkomna!

Näst på tur är det F-huset mot Björkgatan. Eftersom det huset, förutom klassrum, också kommer att innehålla slöjdlokaler, musiksal och hemkunskapslokal i nedervåningen blir renoveringen ganska omfattande. Det kommer även att göras en tillbyggnad i vinkeln mellan F och G-husen ut mot gatan Tömning och instängsling har redan börjat så att det ska vara klart till skolstart ht-18.

Tills vidare har slöjden och musiken fått flytta ut i den gula paviljongen på skolgården.

Givetvis kommer vi att märka av renoveringsarbetet, men som tur är kommer det mesta av transporter, containrar och annat som hör bygget till att finnas och ske på utsidan av skolområdet.

Sen är det bara en länga kvar att renovera…

En helt ny skola för elever i årskurserna F-6 kommer att byggas vid Sigtuna stadsängar och är planerad att vara inflyttningsklar då S:t Per är färdigrenoverad.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan