Styr- och stöddokument

S:t Pers skola är en spännande och utvecklande mötesplats där det goda samtalet i en lärande miljö ska genomsyra verksamheten. 

Målet är:

 • elever som når uppsatta mål
 • en skola fri från mobbing

 Våra styr- och stöddokument är:

 • Skollagen
 • LGR 11
 • Allmänna råd inom olika områden inom skola/fritidshem
 • Arbetsmiljölagen
 • Diskrimineringslagen
 • Sigtuna kommuns Skolutvecklingsprogrammet
 • S:t Pers skolans arbetsplan
 • S:t Pers likabehandlingsplan

 Vi vill särskilt sätta fokus på:

 • S:t Pers skolas kunskapsutvärderingsplan med kontrollstationer i svenska, matematik och engelska
 • gemensamt värdegrundsarbete
 • elevers och föräldrars delaktighet och inflytande

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar

Relaterade länkar