Föräldrasamråd

Föräldrasamrådet består av rektor, en verksamhetsledare och föräldrarepresentanter från varje klass. Representanterna väljs vid höstens första föräldramöte (en ordinarie och en suppleant). 

Föräldrasamrådets uppgift är att tillsammans försöka skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och utbildning. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin. Saker som diskuteras kan vara allt från skolmatens kvalité till trafiksituationen vid skolan. Rektor informerar om förändringar inom personalgruppen, stora projekt m.m.  Protokollen distribueras till samtliga familjer och publiceras här (pdf-fil till höger).

 

Datum för samråd höstterminen 2018

Tisdag 9 oktober
Onsdag 21 november

Tid: Kl. 18.00-19.30
Plats: 3A:s klassrum (övre våningen)
 

Collage av rådhuset.

    Foto: S:ta Gertruds skola

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan