Skolhälsovården

Skolhälsovården arbetar i första hand förebyggande med hälsobesök, hälsoupplysning, vaccinationer och med att uppmärksamma barnens arbetsmiljö i skolan.

Elevhälsan samverkar med föräldrar och skolans personal för elever som är i behov av extra stöd. Inom elevhälsan arbetar förutom kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare även hörsel- och specialpedagog.
Mer information hittar du via länkarna till höger.

Åsa Erdhage är skolsköterska på S:ta Gertruds skola.

Hon arbetar hos oss måndag-torsdag.                      


Tid hos vår skolläkare Lena Järte bokas hos skolsköterskan.
 

Elevhälsoteam på S:ta Gertruds skola

Rektor Ingela Björk 08-591 260 19
Skolsköterska Åsa Erdhage 08-591 261 03
Kurator Eva Almlöf 08-591 268 84
Speciallärare Linda Kohn  

 

Kontakt med skolpsykolog ordnas vid behov via Elevhälsan.

E-post till rektor, skolsköterska och kurator: 
fornamn.efternamn följt av    @sigtuna.se 

E-post till våra speciallärare/specialpedagoger:
fornamn.efternamn  följt av  @edu.sigtuna.se

(Inga å, ä eller ö i e-postadresser.)

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation