Brukarenkäten 2016

Här kan du studera resultatet från årets brukarundersökning i Sigtuna kommun (länkar till höger). Elever och föräldrar i åk 3 och 5 svarade på enkäten. S:ta Gertruds svar jämförs med kommunens svar som helhet och våra egna svar från 2014 och 2015.

Generellt är S:ta Gertruds resultat lika bra eller något bättre än i kommunen som helhet. Vi har även förbättrat resultaten jämfört med 2015. När det gäller t.ex. kunskap och bedömning är både föräldrar och barn nöjda med skolan. S:ta Gertruds  ”NöjdKundIndex” är högt.

På fritids känner sig eleverna trygga och delaktiga och de upplever att de lär sig nya saker i högre grad än 2015.

Förutom fortsatt arbete för god trygghet och bra bemötande, kommer skolan att fokusera på att förbättra föräldrarnas upplevelse av fritidsverksamheten.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan