Om skolan

Skolans paviljonger. Foto: Ingrid MuldinS:ta Gertruds skola är en kommunal skola som startade hösten 2002 och ligger i Til i Sigtuna stad. Skolan har idag ca 420 elever, organiserade i ålders-homogena grupper från förskoleklass till åk 6.

Vi har genomgått en tillväxtfas sedan starten på grund av omfattande byggnation i närområdet. Skolans lokaler har successivt anpassats efter det växande behovet. Ombyggnationerna beräknas nu vara helt klara, men vi har fortfarande behov av två paviljonger bredvid huvudbyggnaden.

Upptagningsområdet för S:ta Gertrud är närområdet (Munkholmen, Til), men även Svalängen och Charlottenberg.

Grundskolan

Grundskolan på S:ta Gertrud omfattar elever från åk 1-6.
Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Förälder, elev och lärare dokumenterar tillsammans kortsiktiga och långsiktiga mål. Eleverna utvärderar och planerar sitt arbete bland annat i elevdagböcker och i loggböcker. Vi ser leken som ett användbart redskap för demokratifostran.

Vi arbetar medvetet för att föräldrarna ska känna sig delaktiga bland annat i utvecklingssamtal, föräldrasamrådet och övriga aktiviteter t.ex. soppkvällar, avslutningar och skolans roliga dag. Alla föräldrar får kontinuerlig information om skolarbetet via loggböcker, veckobrev eller bloggar.

 

Fritidsverksamheten

Fritidsverksamheten för de yngre eleverna är integrerad i skolans verksamhet. Fritids omfattar ca 260 elever, uppdelade i olika fritidslokaler beroende på ålder. 

  

Förskoleklasserna

S:ta Gertrud har två förskoleklasser, Duvan och Viggen, med ca 25 elever i varje grupp. Leken, både ute och inne, intar en central plats i undervisningen och vi försöker gå ut i skogen minst en förmiddag i veckan.

 

 

Skolans lilla bibliotek. Foto: Ingrid Muldin

Skolan har ett eget litet bibliotek.                  Foto: Ingrid Muldin
                                                                                               

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan