Förskoleklasserna

Från hösten 2017 kommer S:ta Gertrud att ha två förskoleklasser,Viggen och Duvan, med ca 25 barn i varje grupp. Den schemalagda tiden för förskolebarnen är kl. 8.15-13.00 alla dagar. Övrig tid bedrivs fritidsverksamhet.

Förskoleklasserna (6-årsverksamheten) har egna lokaler där eleverna vistas mellan kl. 08.00 och kl. 17.00. På eftermiddagarna har 6- och 7-åringarna fritidsverksamhet tillsammans. Efter kl. 17.00 går alla fritidselever till ett gemensamt "storfritids". 

Bemanning

Viggen:    Linda Elebring, Maria Åberg
Duvan:      Malin Kling, Elisabeth Bergendahl
Resurslärare: Anette Eriksson

Mer praktisk information till blivande förskoleklass-familjer hittar du i pdf-filen till höger.


Lek och lärande

Vi tar stor hänsyn till barnens erfarenheter, behov och intressen i förskoleklassernas verksamhet. Leken, både ute och inne, intar en central plats i undervisningen. Leken är ett naturligt sätt för barnen att lära. Vi arbetar aktivt och målinriktat med att stimulera barnens vetgirighet och kreativitet. God moral och social fostran är viktiga begrepp för oss. Vi försöker också föra vårt kulturarv och våra traditioner vidare. 

Utomhuspedagogik

I förskoleklasserna satsar vi mycket på utomhus-pedagogik. Vi försöker gå ut i skogen minst en förmiddag i veckan. Målet med skogsupplevelserna är att så många barn som möjligt ska bli berörda och stimuleras på ett mångsidigt vis. Utomhuspedagogik underlättar inlärning genom att alla sinnen kan utnyttjas.
 

Bild av barn som klipper ut siffror.

Foto: S:ta Gertruds skola

  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation