Jobbarklubbar

På S:ta Gertruds skola erbjuder vi våra elever Jobbarklubb två gånger i veckan.

Jobbarklubben är ett erbjudande om tid och stöd för att nå målen med studierna. Det innebär oftast att eleven arbetar utifrån sin IUP (individuella utvecklingsplan). En elev kan också komma till Jobbarklubben om denne har varit sjuk, inte har internetuppkoppling hemma eller har behov av stöd med ett uppdrag eller en hemuppgift.

Under Jobbarklubben kommer det att finnas lärare på plats. För att uppnå hög kvalité behöver vi även ha ett samarbete med hemmen. Vårdnadshavaren bestämmer tillsammans med klassläraren om eleven ska gå på Jobbarklubben. Då vet alla inblandade tydligt vad som gäller. Lärarna som arbetar på studiestödet tar närvaro varje vecka och förmedlar till klasslärarna vilka elever som varit på plats. Eleven är själv ansvarig för att komma till Jobbarklubben på rätt tid och ha med sig rätt material.

Vi erbjuder Jobbarklubb:

Måndag   kl. 14.45 - 15.45   3A:s klassrum
Onsdag   kl. 14.00 - 15.00   3C:s klassrum

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan