Modersmål

Sigtuna kommun erbjuder elever med annat modersmål än svenska undervisning i modersmål. Det förutsätter att eleven har ett levande andraspråk i hemmet, d.v.s. att minst en förälder använder språket dagligen.

Det måste också finnas minst 5 elever i kommunen som har sökt undervisning på detta språk och en lämplig lärare. Undervisningen är inte obligatorisk.

Mångkulturella enheten har sin bas på Centralskolan men undervisningen sker på alla kommunens skolor.  Vill du veta mer om modersmåls-undervisning hänvisar vi till Mångkulturella enhetens egna sidor (länk till höger).  

På S:ta Gertruds skola har vi elever som kan många olika språk: arabiska, finska, engelska, polska, spanska, danska, thai, norska, persiska, svenska, portugisiska, somaliska och filippinska.


 

Firande av Modersmålets dag. Foto: Sigtuna kommun

                        

 

 

 

 

 

 

Många skolor firar Modersmålets dag den 21 februari.
 Foto: Ewa Lundgren  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan