Kvalitet i skolan

Vi på skolan har olika styrdokument som vi arbetar utifrån.

Vår verksamhet styrs av:

  • En nationellt fastställd läroplan
  • En nationellt fastställd kursplan för varje enskilt ämne

För att du ska få en samlad bild av vår skola och vad våra elever tycker presenterar vi här resultatet inom några viktiga områden.

Hur ser resultatet ut för årskurs 3 på Tingvallaskolan?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Hur ser resultatet ut för årskurs 4-6 på Tingvallaskolan?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014


 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan