Elevråd

Elevrådet träffas var tredje vecka. Elevrådet består av en elev från varje klass.

Helena Eriksson och Carina Hult håller i mötena.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan