Förväntningar

Som elev på Tingvallaskolan kan du förvänta dig följande av oss i personalen:

 • Att vi är beredda att göra allt vi kan för att du ska få en lärorik och trygg skolgång.
 • Att vi arbetar för att skapa en kamratlig miljö och motverka kränkningar.
 • Att vi lyssnar på dig och visar dig respekt.
 • Att vi är tydliga med vilka mål du ska nå.

Som elev på Tingvallaskolan förväntar vi oss följande av dig:

 • Att du är utvilad och kommer i tid.
 • Att du tar ditt ansvar för att uppträda schysst.
 • Att du visar respekt för kamrater och personal.
 • Att du står för vad du gör och inte skyller på andra.
 • Att du tar ansvar för ditt skolarbete och dina läxor.
 • Kom ihåg att!
 • Vara rädd om dina egna, skolans och andras tillhörigheter.
 • Hålla dig inom skolans område.
 • Använda hjälm när du vistas på isbana och på den isiga kullen vintertid.
 • Värdesaker tar du med till skolan under eget ansvar.
 • Stänga av mobilen under lektionstid och inomhus på skolan.

Konsekvenser!

 • Vid skadegörelse blir du/dina föräldrar ersättningsskyldiga.
 • Stölder och grövre våld polisanmäls.
 • Borttappade läromedel ska ersättas.
 • Dina föräldrar informeras om du lämnar skolans område.
 • Dina föräldrar informeras om du, trots tillsägelse, upprepade gånger vistas på isbana/på isig kulle utan hjälm.
 • Skolan ersätter inte borttappade/stulna värdesaker som ex. mobiltelefon.
 • Personalen får ta din mobiltelefon om den stör verksamheten. Du får tillbaka den i slutet av dagen. Upprepas händelsen får dina föräldrar hämta den. Detsamma gäller vid missbruk, ex fotografering eller filmning.

Som förälder kan du förvänta dig av oss:

 • Att vi är beredda att göra allt vi kan för att ditt barn ska få en lärorik och trygg skolgång.
 • Att vi kommer att ge dig kontinuerlig information om ditt barns kunskaper och utveckling.
 • Att vi arbetar för att rusta ditt barn för framtiden.

Av dig förälder förväntar vi oss följande:

 • Att du har tillit till oss – Vi har ditt barns bästa för våra ögon!
 • Att du ser till att ditt barn är utvilat, äter frukost, gör sina läxor samt har med sig idrottskläder.
 • Att du arbetar tillsammans med oss för att ditt barn ska utvecklas så bra som möjligt.
 • Att du tar del av skolans och ditt barns arbete genom att läsa veckobrev, bloggar, månadsblad från rektor, komma till utvecklingssamtal och föräldramöten och ha en god dialog med skolan och fritidsverksamheten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan