Mål och visioner

 

 

Vision

Vår vision för Tingvallaskolan bygger på att vi tror att alla elever ska lyckas. Tingvallaskolan ska vara en skola där alla är trygga, har lust att lära, känner sig delaktiga och känner ansvarstagande.

#tillsammansgörviskillnad

Byggstenar i Tingvallaskolans värdegrund

 På Tingvallaskolan strävar vi efter att alla bemöts med respekt och får vara en del av gemenskapen samt att det ska vara en positiv anda på skolan. Tingvallaskolan ska vara en trygg arbetsplats för alla, vi har nolltolerans. Vuxna ska lägga märke till och uppmuntra barns alla former av positivt beteende och skapa förtroendefulla relationer.

                                    

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL


▪ Alla ska utveckla sina förmågor, bli medvetna om sitt eget lärande och behålla en nyfikenhet inför framtiden.

▪ Alla barn ska lämna Tingvallaskolan med en positiv bild av sig själv och med goda kunskaper.

▪ Alla på Tingvallaskolan ska känna sig sedda och hörda samt våga knyta kontakter.

▪ Skolmiljön ska vara trivsam och inbjudande.

▪ Barnen ska kunna påverka sin vardag i skolan och på fritids.

▪ Föräldrar ska få en god information och ha möjlighet att påverka.

Sigtuna kommuns vision:
”Barn och ungdomar i Sigtuna kommuns skolor och förskolor ges de bästa möjliga förutsättningar att utveckla sina kunskaper och förmågor för att möta en framtid i en globaliserad värld” 

Våra gemensamma mål i Skolutvecklingsprogrammet 2017-2023:
Alla barn och elever når målen i läroplanen.
Alla barn och elever känner trygghet, trivsel och studiero.
Våra medarbetare är engagerade och har rätt kompetens. 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan