Organisation 2018-2019

Skolan arbetar i tre olika arbetslag. Varje arbetslag har en ansvarig verksamhetsledare.

 

 

Arbetslag F-3

Verksamhetsledare: Marie Iskander 
FA  Åsa Schmidt

FB Annika Andersson

1A Linda Lindroos

1B Ida Renlund
2A Maria Thiveos Rosendahl
2B Roheen Ashiq Hussain
3A Anna Berta
3B Ninorta Hanna

 


Arbetslag 4-6

Verksamhetsledare: Dan Larsen
4 Nina Cronee  

5A Shara Hassan
5B Dan Larsen
6A Jessica Ljungvall
6B Malena Nyberg

1-6 Idrottslärare Therese Andersson
1-6 Idrottslärare Galina Mollberg
Speciallärare F-6 Marie Iskander
Trä och metallslöjd Gustav Wetterwik
Textilslöjd Camilla Folmer Hansen
Musik Laura Hernández Coral
Hem och Konsumentkunskap Karin Sandström

Arbetslag Fritids
Verksamhetsledare: Therese Andersson
Daad Jajan
Stephanie Remmo
Meliha Santic
Carita Kayani
Liban Mohammed
Gustav Ljungkvist
Safka Mrzljak
Tim Lundström
Carina Ekström
Fanny Lundin
Engin Mete
Lorena Sanchez

 

TRIVAS coacher
Carina Hult
Camilla Klovus


Övrig personal:

Rektor: Helena Eriksson                       

Administratör: Ann Henriksson

Vaktmästare: Sven-Erik Selander

Lena Engdahl Drangel
Annika Ahlm
Lars Waltin
Charlotta Waltin

Mohammed Zyad Ghadri
Adhanet Weldmichael

 

Matenheten:
Catrin Steen kökschef 

Maud Jonsson

Caroline Sveholm
Danni Kuluman

 

Elevhälsan:
Skolsköterska: Emma Fridner  tel: 08-591 268 74 (Tingvallaskolan: ons,tors)
Skolkurator Monica Näsström tel:08-597 835 08 (Tingvallaskolan: ons)
Specialpedagog: Åsa Sourander

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan