Verksamheten

 

På Valstaskolans mellanstadium har vi starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare.

Valstaskolans mellanstadium består idag av ca 200 elever fördelade i 3 årskurslag med 3 klasser i varje årskurs. Varje årskurs har en egen hemvist med klassrum och grupprum. Valstaskolans mellanstadium delar praktiskestetiska lärare och vissa lokaler med Valstaskolans högstadium.

Vi ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Valstaskolans mellanstadium satsar på en hög undervisningskvalitet där formativ bedömning, språkutvecklande arbetssätt och IKT ska vara naturliga inslag i undervisningen. Genom detta arbetssätt under läsår 15/16 har åk 6 ökat andelen elever som nått kravnivåerna i alla ämnen med över 11 procentenheter .

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan