För dig som förälder

Den viktigaste formen av samverkan mellan hem och skola är dialogen mellan kontaktlärare och föräldrar. Av särskild vikt är utvecklingssamtalet och uppföljningen av det. Det är här som elevens skolarbete diskuteras och planeras i en individuell utvecklingsplan.

I varje arbetsenhet återfinns aktuell information om vad som händer i den aktuella årskursen i veckobrev.

Skolledningens samverkan med föräldrarna i frågor av övergripande natur kring skolan och dess utveckling sker i en referensgrupp för föräldrasamråd. Gruppen sammankallas 2-3 gånger per termin och består av 1-2 föräldrarepresentanter / kontaktgrupp. Dessa representanter utses vid läsårets första föräldramöte.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan