Utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri för eleverna.

Alla aktiviteter som sker på skoltid i Sigtuna kommun och som syftar till förstärkt måluppfyllelse ska ske utan kostnad för eleverna och deras föräldrar.

Skärpta riktlinjer

Sigtuna kommun skärper sina riktlinjer för en kostnadsfri utbildning i förskolor, skolor och fritidshem. Kommunens riktlinjer är förtydligade vilket innebär att Sigtuna kommun går längre än lagen kräver.

Det innebär bland annat att du som förälder inte behöver betala för den studielitteratur eller de skrivböcker, pennor och suddgummin som ditt barn använder i skolan. Du som förälder behöver heller inte betala för de studiebesök, kulturaktiviteter eller lägerskolor skolan anordnar som en del av ditt barns utbildning.

De skärpta riktlinjerna innebär bland annat:

  • att samtliga elever kommer att få ersättningslunch av kommunen i samband med utflykter och dyl. Föräldrarna informeras i god tid om innehållet i matsäcken.
    att lägerskolor och studieresor som sker på skoltid förutsätts ske utan kostnad för eleverna.
  • att skolresor som främst är att betrakta som nöjesresor inte får ske på skoltid.
    Syftet med förändringen är att möjliggöra för samtliga elever att delta i all undervisning.

I den mån du som förälder tar initiativ till olika typer av insamlingar, för att genomföra aktiviteter som inte är relaterade till skolarbetet, ska dessa skötas helt privat.

 

Sponsring

För förskolor och skolor är sponsring dels en möjlighet till externt samarbete, dels en möjlighet till att få ekonomiskt tillskott. Men, för att sponsringen ska hanteras rätt har barn- och ungdomsnämnden upprättat riktlinjer som måste följas.

Ytterligare information

Sigtuna kommuns riktlinjer för kostnadsfri skola samt Barn- och ungdomsförvaltningens riktlinjer för sponsring inom förskola och skola hittar du i sin helhet till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan