Lovskola och Kvällsskola

Lovskolan är frivillig och erbjuds till alla elever som behöver bli bättre på ett särskilt ämne. Syftet med lov- resp kvällsskolan är att ge eleverna som deltar möjlighet till ökad måluppfyllelse.

Enligt nämndbeslut i juni 2011 erbjuds elever i åk 6-9 undervisning på samtliga lov.

I lovskolan har man hittills kunnat läsa engelska, matematik svenska och svenska som andra språk.

Lovskola

Lovskolan är frivillig och bygger på att eleverna är motiverade att gå i skolan och göra läxor när andra är lediga. Elever går i lovskolan på förmiddagar, kl 9.00 – 12.00 och äter också i den skola där undervisningen erbjuds.

Sommarskolan har varit catio dagar och övriga lovskolor tre till fem dagar.
Möjlighet att få hjälp i mindre grupp (ca 6-8 elever per lärare) hör till det positiva med lovskola och deltagande elever har lyft fram detta vid utvärderingar av verksamheten. I sommarskolan har det  förekommit större grupper.

Anmälan

För att få delta i lovskolan krävs att en ansökan med förälderns underskrift skickas till förvaltningen. Anmälningsblanketter finns på samtliga skolor och på Barn-  och ungdomsförvaltningen. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan