Skolan i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i Sverige!

Sigtunas Skolutvecklingsprogram 2017-2023

Sigtuna kommuns skolor ska vara bland de bästa i Sverige. Därför har samtliga politiska partier ställt sig bakom ett gemensamt skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetarna.

Skolutvecklingsprogrammet är fokuserat kring tre huvudmål som styr utbildningsverksamheten under perioden 2017-2023: 

  • Alla barn och elever når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande, förmågor och färdigheter
  • Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
  • Engagerade medarbetare med rätt kompetens


I filmen nedan kan du ta del av hur lärare och pedagoger beskriver sitt arbete mot skolutvecklingsprogrammets mål i både förskolan och grundskolan.

 

Hur skolutvecklingsprogrammet används för att utveckla verksamheten finns även beskrivet i en broschyr, där både lärare och pedagoger intervjuas. Broschyren finns att ladda ner till höger.

Skolutvecklingsprogrammet är gemensamt för de obligatoriska och frivilliga skolformerna inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Sigtunaboxen Sigtunaboxen Sigtunaboxen är en stor satsning på att utveckla undervisningen i de kommunala skolorna. Alla skolor blir lärande organisationer där lärare utbildar sig och hjälps åt att höja kvaliteten på undervisningen. Målet är att eleverna ska lära sig ännu mer ....

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument