Sigtunaboxen

Bild av ipad Foto Dennis LorentzonSigtunaboxen är en av Barn-och ungdomsförvaltningens stora satsningar för att utveckla de kommunala grundskolorna i Sigtuna kommun. Lärare fortbildar sig i nya metoder för att höja kvaliteten på undervisningen med målet att eleverna ska få högre betyg.

Sigtunaboxen har utarbetats utifrån det skolutvecklingsprogram för framtidens skola som en enig Barn- och ungdomsnämnd tog fram i mars 2012.

Utbildning och hög kompetens är nyckeln för framtiden

Sigtunaboxen är starten för en treårig satsning för högre måluppfyllelse för alla elever i Sigtuna kommun. Utvecklingsprogrammet utgår från kommunens specifika behov, vetenskap och beprövad erfarenhet (Skollagen 1 kap § 5).

Sigtunaboxen innehåller tre viktiga delar, bedömning för lärande (BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande arbetssätt. Fokus ligger på att utveckla lärarnas kompetens så att de kan hjälpa eleverna att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling, sin lärandeprocess

  • Bedömning För Lärande (BFL) är Sigtunaboxens grund

  • Informations- och KommunikationsTeknik (IKT) är nutidens och framtidens verktyg för att utveckla och effektivisera lärandet.

  • SpråkUtvecklande Arbetssätt (SUA) är ett annat viktigt verktyg för förståelse och ökat lärande.

Förstå målen för lärande

Kärnan i bedömning för lärande (BFL) är att undervisningen utgår från eleverna och att de förstår lärandemålen i läroplanen. BFL tränar eleverna i att se sin egen kunskapsutveckling, sin lärandeprocess och ta kontroll över den.

Synliggöra kunskapen med hjälp av nutidens verktyg

Informations- och KommunikationsTeknik (IKT) handlar inte bara om den digitala kompetensen, utan också om att stimulera till att producera och synliggöra kunskapen istället för att konsumera den. IKT är nutidens verktyg, en möjliggörare för elevernas lärande. 

I skolutvecklingsprogrammet står det att:

"Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen, utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter."

Sigtunaboxens innehåll har utvecklats för att ge alla Sigtunas elever högre måluppfyllelse och kunskaper för framtiden i en globaliserad värld.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar

Sigtunaboxen på Skolforum