Lärande organisation

I en lärande organisation organiserar personalen sitt förbättringsarbete genom att lära av varandra och med varandra.

Modern skolforskning visar att kompetensutvecklingen blir effektiv  när den egna undervisningen systematiskt tränas och förbättras utifrån de faktiska behoven hos eleverna. Vanliga klassiska kurser ger, om man jämför, obetydliga förändringar.

Därför har alla Sigtunas kommunala skolor organiserat sig som lärande organisationer där rektor är en aktiv pedagogisk ledare i skolan. Skolans pedagogiska team, leds av samtalsledare (förbättringsagenter), utsedda av rektor, för att tillsammans utveckla undervisningskonsten.

Lärande team

För att utveckla och förändra sin egen undervisning måste lärare hjälpas åt.

Skolans pedagogiska team, de lärande teamen, träffas regelbundet och leds av den utbildade samtalsledaren som håller fokus på BFL*, IKT** och SUA*** för att göra lärandet möjligt och synligt.

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se och förstå sin egen undervisning.

Därför skriver varje lärare en handlingsplan över nya saker som ska prövas i undervisningen och granskas av kollegorna, vid varje pedagogisk teamträff.

Att utveckla och förbättra utifrån vardagspraktiken och att hjälpas åt, är den snabbaste vägen till att bli en ännu skickligare lärare.

Utvecklingsarbete tar tid.

En lärande organisation vet att utvecklingsarbete tar tid. För att arbetet ska bli etablerat krävs ett medvetet och kraftfullt arbete, under minst fem år, med olika insatser i olika faser för att inte avstanna. 


* Bedömning för lärande  ** Informations- och kommunikationsteknik  ***Språkutvecklande arbetssätt

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar