Språkutvecklande arbetssätt (SUA)

Språket är det främsta redskapet för lärande i alla ämnen
Lärare i skolans alla ämnen har uppdrag att i undervisningen ta ansvar för att stötta elevernas utveckling av det specifika språk som kännetecknar ämnet som läraren undervisar i.

Ett språkutvecklande arbetssätt (SUA) innebär en undervisning där eleven får uppgifter som kräver språklig utmaning och språklig aktivitet. Undervisningen är både ämnesspecifik och språkutvecklande.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation