Skolbiblioteksplan

Sedan augusti 2018 finns Sigtuna kommuns gemensamma plan för skolbiblioteken -  ”Framtidens skolbibliotek”.

Det är förvaltningsledningen och barn- och ungdomsnämnden som tillsammans med skolbiblioteksutvecklare Åsa Lundholm tagit fram den nya planen.

Målet med en gemensam plan för kommunens skolbibliotek är att utveckla skolbiblioteksverksamheten i Sigtuna kommun för att skapa förutsättningar för en likvärdig och långsiktig skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning.

Planen är därmed en viktig del i skolornas systematiska kvalitetsarbete. Skolbiblioteksplanen är också tänkt att vara ett stöd för den enskilda skolan. En god läsförmåga samt kunskap i att söka och värdera information, är grunden för att kunna verka i det demokratiska samhället.

Länk: Gemensam plan för skolbiblioteken i Sigtuna kommun - Framtidens skolbibliotek

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan