Sigtuna kommuns utbildningssatsning på språk och matematik

Bild av räkne- och skrivmaterial Foto Sigtuna kommunSigtuna kommun driver, sedan år 2009, ett projekt för att stärka basfärdigheterna i läsa, skriva och räkna.

Satsningen har blivit möjlig genom regeringens beslut om ett riktat statsbidrag för åtgärder som syftar till att öka elevernas måluppfyllelse inom läsa, skriva och räkna. Den prioriterade målgruppen är elever i årskurs 1-3. 

Läsa – skriva - räkna i Sigtuna kommun

En av skolans viktigaste uppgifter är att stimulera språkanvändning. Att tala, lyssna och samtala, läsa och skriva är centrala förmågor. Språket utvecklas i alla ämnen och situationer både i och utanför skolan.
Även i matematik har språk- och begreppsanvändning en stor betydelse. De flesta eleverna lär sig matematik genom arbete och utmaningar, genom att prata och förklara vad de tänker och genom att använda konkret material.

Kommunens målsättning med satsningen på Läsa – skriva – räkna är att bidra till att utveckla kunniga lärare som har höga förväntningar på sina elever. Alla elever ska få en bra skolstart med skickliga och målmedvetna lärare som kan variera sin undervisning.


Vi satsar på att ge en fördjupad kompetens i att läsa, skriva och räkna för alla lärare i åk1-3 i kommunen, med särskilt fokus på de lärare som möter elever under det första skolåret. Det är viktigt att alla elever är med på ”läståget” och att läraren snabbt kan identifiera de barn som behöver extra stöttning. Ett gott samarbete med hemmet är av stor vikt för att kunna ge alla barn de bästa förutsättningar för att lyckas i skolan.

Läsa- skriva – räkna – satsningen

  • Fortbildningsvecka med fördjupning i basfärdigheterna läsa, skriva, räkna för kommunens lärare i årskurs 1
  • Utbildningsdag i läsförståelsestrategier för lärare i årskurs 2
  • Boksamtalsprojekt i alla klasser i årskurs 2
  • Författarbesök och bokpaket för alla elever i årskurs 3
  • Storföreläsningar inom ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik
  • Kod-Knäckarmaterial* till föräldrar i årskurs 1

 

*Kod-knäckarmaterialet

Inom ramen för Läsa –Skriva – Räkna –satsningen har Sigtuna kommun infört ett föräldramaterial som handlar om den första läs- och skrivinlärningen och om vad föräldrar kan hjälpa sitt barn med när läsningen inte går som på räls. Mer information finns på www.kodknackarna.se

Materialet och filmer är lämpliga att använda och dela ut till föräldrar vid första föräldramötet i åk1.

Vi tror att engagerade och kunniga lärare ger engagerade och kunniga elever.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation