Skolval 2019 är nu klart!

Skolval 2019 är nu klart!
 

Till dig som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2019 och bor i Sigtuna kommun - snart är det dags för skolval! All information samlas här på sidan, men information kommer också att skickas hem till er i januari.

 

OBS!!

Felaktig påminnelse om skolval
Några av er har fått ett mejl med en påminnelse om att göra ett aktivt skolval för ert barn. Tyvärr står det fel datum i mejlet. Skolvalet för årskurs 7 och förskoleklass pågår fram till den 18 februari och inte något annat. 

När?

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Sigtuna kommun, och som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2019 ska under perioden 4 februari – 18 februari 2019 göra ett skolval för ditt barn. Förskoleklass är obligatorisk från höstterminen det kalenderår som barnet fyller 6 år.

Du kommer att få beslut om skolplacering under mars månad. Beslutet skickas ut per post.

Var?

Skolvalet görs via e-tjänsten här

Önkar du hjälp, se denna instruktionsfilm


Hur?

Du loggar in med e-legitimation (BankID, Mobilt BankID, Telia, Nordea).

Har du problem med inloggning via e-legitimation vänder du dig till din bank.

I Systemet kommer ni att se att det står "reserverad plats". Observera att ni måste göra ett aktivt val, även om ni väljer den skola som barnet har fått en erbjuden plats på. Om ditt barn har två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna aktivt göra ett skolval i e-tjänsten. Om bara en av vårdnadshavarna gör ett aktivt val räknas det inte, utan ditt barn placeras i den skola som hen har en erbjuden plats på.

Erbjuden plats förskoleklass

I valet till förskoleklass är det er folkbokföringsadress som styr erbjuden plats (reserverad plats). Läs mer om detta i Riktlinjer för skolval och bilagan för skolvalsområden.

Erbjuden plats årskurs 7

För blivande årskurs 7:or styrs erbjuden plats av vilken skola eleven går på idag och inte av vilket skolområde hen tillhör.

Fritidshem (gäller enbart förskoleklass)

Barn som har en heltidsplacering på förskola tilldelas automatiskt en plats på fritidshemmet på den skola där barnet får skolplacering. Om barnet inte har en plats i förskola, kan vårdnadshavarna ansöka om fritidshemsplats via e-tjänsten: www.sigtuna.se/sokforskolafritids 

Om någon av vårdnadshavarna är arbetssökande eller föräldraledig har barnet inte rätt till plats på fritidshemmet.Om någon av vårdnadshavarna blir arbetssökande, föräldraledig eller får förändrad  inkomst är de skyldiga att registrera detta via e-tjänsten.

  

Hjälp med skolvalet

Du som inte har tillgång till dator eller du som är osäker hur man gör ett skolval, är välkommen till kommunhuset och kontaktcenter under skolvalsperioden för att hjälp med skolvalet.

Kontaktcenter har öppet alla vardagar mellan kl 8.00-17.00, 8.00-15.00 på fredagar.

Vid två tillfällen tisdag 5/2 och onsdag 13/2 under skolvalsperioden kommer kontaktcenter att ha längre öppettider från kl. 17.00-19.00.

Glöm inte att ta med dig giltig legitimation. Det finns även möjlighet att låna datorer i kommunhuset och på biblioteken.

 

Frågor

Har du frågor eller funderingar? Vänd dig då till skolval@sigtuna.se eller ring Sigtuna kommuns kontaktcenter 08-591 260 00.

 

Nyfiken på en skola?

Om du är intresserad av en kommunal skola ta kontakt med skolan och boka en tid för besök. 

 

Fristående skola eller skola i annan kommun

Om ditt barn vill en fristående skola i eller utanför Sigtuna kommun behöver ni ta kontakt direkt med den skolan. Om ditt barn har fått plats i skola utanför Sigtuna kommun, behöver ni meddela detta fort som möjligt till oss via e-post: skolval@sigtuna.se. 

 

Skolskjuts

Om eleven väljer en annan skola än den erbjudna skolan - har eleven som huvudregel inte rätt till skolskjuts. Ett undantag är att eleven behåller skolskjutsen till den valda skolan, om eleven skulle ha rätt till skolskjuts till den erbjudna skolan. Vi vill ha in ansökningar för läsåret 2019/2020 senast den 15 maj 2019. Det är ett krav för att hinna handlägga, samordna och ut färdbevisen i tid.

Ansökan, regler och riktlinjer för skolskjuts hittar du här: http://sigtuna.se/sv/Barn--Utbildning/Grundskola/Skolskjuts/ 

 

Lycka till med ert val!

 


 

  


  


 


 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post