Lärande exempel- ett projekt inom SYV

Bild av elev och lärare som odlarProjektet "Lärande exempel" (Skolverket), med syfte att utveckla studie- och yrkesvägledningen.

I Sigtuna kommun valde vi att till stor del arbeta med projektet Lärande exempel på verksamhetsnivå. Det innebär att projektet har legat ute på skolorna hos studie- och yrkesvägledarna, rektorerna och lärare. Vi har försökt upptäcka och utveckla nya mötesplatser mellan elever, lärare och näringsliv samt vidareutveckla och höja kvalitet på redan pågående verksamehter.

Vilka effekter kan vi se av projektet?

För eleverna

De elever som deltagit i aktiviteter relaterade till projektet har uppfattat det som väldigt positivt. Utvärderingar från bl a näringslivsveckorna har i hög grad varit positiva. Där har eleverna själva uttryckt att de fått kunskap och erfarenheter som de behöver inför framtiden. Vid samtal med eleverna märks också att de fått en ny medvetenhet om arbetslivsfrågor, arbetsmarknad och vilka andra möjligheter de kan ha.

För lärarna

Många av lärarna har fått en ändrad syn på studie- och yrkesorientering samt studie- och yrkesvägledarna. Frågan har uppmärksammats under projekt-tiden och de lärare som deltagit i kompetensutveckling har varit mycket positiva och ansett sig fått ny kunskap och inspiration. Det har av många uttalats ett behov av stöd och mer kunskap för att de ska kunna genomföra studie- och yrkesorienteringen i den egna verksamheten.

För studie- och yrkesvägledarna

Projektet har för studie- och yrkesvägledarna inneburit att

  • vi blivit mer synliga både i de egna verksamheterna, men även på andra sätt i kommunen, näringslivet och andra sammanhang.
  • studie- och yrkesvägledning har lyfts upp som en aktuell fråga på kommunal nivå och skolnivå.
  • studie- och yrkesvägledarna som deltagit i projektet har fått en omfattande kompetensutveckling.
  • tid har planerats in och prioriterats för samverkan, samarbete och ut-vecklingsarbete. 

Vill du veta mer?

Slutrapporten i sin helhet samt kontaktperson för projektet hittar du i  informationen till höger.


 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan