Trampolinen

Bild av kugghjul Foto Future imagebankUnder 2008 startade Stockholms Handelskammare projektet Trampolinen, som ska få högstadieelever att intressera sig för näringslivet inför sina kommande gymnasieval. I projektet "adopterar" ett företag en högstadieklass i årskurs 7.

Framtida yrkesliv i fokus

Trampolinen syftar till ökad förståelse mellan skola och näringsliv och har som mål att inspirera och förbereda eleverna inför sina framtida studieval och sitt yrkesliv. Genom programmet hoppas vi skapa en möjlighet för ert företag att påverka er egen – och våra ungdomars – framtid i positiv riktning.

Erbjudande om medverkan för ditt företag

Upplägget är enkelt. Ditt företag knyts till en klass i årskurs sju och följer den till nian. Företaget besöker skolan en gång under hösten varje år upp till nian, medan klassen besöker ditt företag en gång under våren varje år. I sjuan handlar kontakten om en introduktion, i åttan om fördjupning och i nian förväntas eleverna få en helhetsbild av företaget.

Värdefulla relationer mellan elever och företag

Trampolinen avslutas med ett specialarbete där eleverna gruppvis får fördjupa sig i en fråga som ni väljer. Ert företag bygger värdefulla relationer med ungdomarna i klassen och via dem med skolan och lokalsamhället vilket ger marknadsföring och möjliggör ett förstärkt varumärke i närregionen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation