Vi behöver Fadderföretag!

Bild av hoppande ungdomDet ska vara lätt att kliva rätt i arbetsslivet! För att öka förståelsen mellan skola och näringsliv har Handelskammaren format konceptet Trampolinen. Ett erbjudande som riktar sig till företag, lärare och inte minst skolungdomar – inför deras språng ut i vuxenlivet.

De företag som deltar i Trampolinen tilldelas en skolklass, redan när eleverna går i årskurs sju.  
Under en treårsperiod, fram till årskurs nio, bygger man tillsammans upp kontakten genom att besöka varandra vid två tillfällen per läsår. Företagen får en chans att träffa och påverka framtidens arbetskraft: anställda, kunder, chefer, leverantörer osv. Ungdomarnas vyer vidgas och de får möjlighet till djupare förståelse för hur de kan påverka sin egen framtid.

Kommunala skolorna i Sigtuna kommun samarbetar med Handelskammaren utifrån konceptet Trampolinen.

Om Ditt företag vill bli Fadderföretag till en klass i kommunen, eller om du har tips på ett företag som Du tror skulle vara intresserat får du gärna ta kontakt med oss studie- och yrkesvägledare på respektive skola.

Kontaktinformation till höger>>>>

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation