Gymnasieskolor i kommunen

I Sigtuna kommun finns det tre gymnasieskolor.

En kommunal gymnasieskola samt två fristående gymnasieskolor:

Arlandagymnasiet - kommunal skola

Märsta Praktiska Gymnasium - fristående skola

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket - riksinternatskola

 

*Sveriges Ridgymnasium har lagt ner sin verksamhet i Sigtuna kommun från och med läsåret 19/20

 

Läs mer om skolorna på deras egna hemsidor, länkar till höger.

I det svenska skolsystemet finns både kommunala gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor.

De kommunala gymnasieskolorna är en del av det offentliga skolväsendet. I en kommunal skola är det kommunen eller ett landsting som är huvudman dvs. har ansvaret för skolan.                                                                                  

En fristående gymnasieskola har annan huvudman än en kommun. En fristående gymnasieskola har privat ägare men finansieras delvis med skattemedel, genom att varje elevs hemkommun betalar en viss ersättning för eleven som studerar vid den fristående gymnasieskolan.

En elev har rätt att söka till vilken form av gymnasieskola som den vill, antingen till en gymnasieskola med kommun som huvudman eller till en fristående gymnasieskola.

Fristående gymnasieskolor ska som kommunala skolor vara öppna för alla elever.

Både de kommunala skolorna och de fristående gymnasieskolorna har ett krav att läroplaner och andra lagar och riktlinjer följs.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan