Studiebidrag och annat stöd via CSN

Studiehjälp - studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg

 

Studiebidrag behöver du inte ansöka om för studier i Sverige som svensk medborgare. Det fungerar som en förlängning av barnbidraget. Du får det när du har fyllt 16 år och studerar på heltid.

Extra tillägg är för familjer med en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår. Det här bidraget måste du ansöka om. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år.

Inackorderingstillägg från CSN kan du ansöka om när du går på en friskola och inte kan bo hemma under dina studier. Det gäller både fristående gymnasie­skolor och fristående gymnasie­särskolor. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år. Om du läser på en kommunal gymnasie­skola ansöker du om inackorderings­tillägget från din hemkommun.

Studiehjälp kan du få till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20. Är du äldre än 20 år? Ansök i stället om studiemedel.

 

Lärlingsersättning 

Från och med den 1 januari 2014 kan du som är lärling ansöka om lärlingsersättning. För att få ersättning måste du uppfylla vissa krav, det gäller enbart den nya gymansieskolan (GY2011), du måste vara berättigad till studiemedel och du får inte erhålla lärlingslön.

Hur ansöker jag?

Ska du studera i Sverige behöver du inte söka studiebidraget.
CSN får den information de behöver för att betala ut studiebidraget från skolorna.

Lärlingsersättning ansöker man hos CSN på särskild blankett.

För mer information se Centrala Studiestödsnämndens hemsida (CSN).  Länk till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan