Utlandsstudier

Elever som bor och är folkbokförda i Sigtuna kommun har möjlighet att studera ett år utomlands och ta med sig sin ”skolpeng”.

Detta gäller endast för studier som bedrivs vid gymnasieskolor som följer svensk läroplan och är godkänd av Skolverket.  Det innebär att eleverna inte behöver gå om ett år när man kommer tillbaka efter ett års utlandsstudier. För att se vilka skolor som är godkända, se länken till höger.

Riktlinjer

I Sigtuna kommun finns riktlinjer och kriterier framtagna gällande utlandsstudier.

  • elev och vårdnadshavare skall vara folkbokförd i Sigtuna kommun
  • ansökan ska skickas till gymnasieenheten senast vårtermin innan skolstart
  • ersättning utgår endast för studier under 1 läsår
  • ingen inackordering eller resebidrag beviljas av hemkommun i samband med utlandsstudier
  • ersättning utbetalas till skolan, ej till elev eller vårdnadshavare
  • ersättning ska motsvara den programersättning som finns fastställd för fristående skolor

 

Den som vill studera ett år utomlands måste göra en ansökan för att bli bevilja studierna. Ansökan görs under Digitala tjänster. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar