Skickliga pedagoger får pris för sina insatser!

Engagemanget från elever, föräldrar och kollegor har varit stort, sammanlagt 158 nomineringar har kommit in. Nu är vinnarna i de olika kategorierna utsedda. Låt oss presentera – och gratulera – Årets pedagoger 2016!

Det är fjärde året som Sigtuna kommun delar ut utmärkelsen Årets pedagog och precis som de föregående åren går priset till den lärare eller det arbetslag som visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

– Priset både synliggör eldsjälar och banbrytande pedagoger samtidigt som det sprider deras kunskaper och erfarenheter. Det är oerhört glädjande att se att det finns så många pedagogiska förebilder här i vår kommun. Det är något vi verkligen kan vara stolta över, säger Mia Hämäläinen Persson (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden fyller i:

– De här pristagarna är personer som är besjälade av sitt uppdrag och gör allt i sin makt att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och unga i Sigtuna kommun. För mig är pristagarna riktiga hjältar och jag blev varm i hjärtat när jag såg hur glada och rörda de blev när de fick höra att de fått utmärkelsen.

Utmärkelsen är på 40 000 kronor, som fördelas jämnt mellan pristagarna, och kan användas till kompetensutveckling som gagnar verksamheten och/eller pristagaren.

Årets pedagoger 2016

Kristina Charbachi Saffo, Norrbacka förskola
Motivering: Kristina har mycket god förmåga att möta och fånga varje barns upptäckarglädje. Hon arbetar medvetet språkutvecklande i kommunikation och lekar. Vidare utvecklar hon sig och sina kollegor där hon knyter ihop teori och praktik.

Maria Figueroa Valencia, Silverkattens förskola
Motivering: Maria är en skicklig förskolelärare som utvecklar barnens och kollegors lärande och utveckling inom matematik, naturvetenskap och informations- och kommunikationsteknik. Hon arbetar medvetet för hållbar utveckling och är en god inspiratör.

Anna Wassdahl, Steningshöjdens skola
Motivering: Anna arbetar på ett tydligt sätt med bedömning för lärande (BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande arbetssätt (SUA) i sin undervisning. Målen och pedagogiska planeringar är tydliga och synliga, förmågor övas och värdegrunden tar plats.
Hon visar på ett engagerat sätt att eleverna med sitt digitala verktyg kan motiveras och inspireras till god utveckling i sin lärprocess. Anna har ett stort hjärta för sina elever och bidrar hjärtligt med sin kunskap till kolleger.

Marianne Othman Häggqvist, S:t Olofs skola
Motivering: Mariannes elever känner en trygghet i sitt lärande. De uppmuntras med delaktighet i att nå sina mål. Hennes glada och positiva bemötande samt en väl underhållen undervisningsskicklighet där hon snabbt och enkelt kommunicerar med eleverna, stimulerar till inlärning.

Jonas Ekervärn, Arlandagymnasiet
Motivering: Jonas visar stor respekt gentemot sina elever och är alltid väldigt positiv. Han hanterar sitt ämne med stor entusiasm som snabbt sprider sig till hans elever. Han är alltid lika glad när du går in i klassrummet som när han lämnar det, detta gör honom till den ultimata pedagogen.

Markku Suvanto, Arlandagymnasiet
Motivering: Markku har det dubbla yrkeskunnande som krävs för att vara en bra yrkeslärare en god didaktisk förmåga och ett enormt yrkeskunnande och som extra krydda även en stor relationsskapande förmåga. Han hjälper eleverna att bli duktiga yrkesförare, inte fordonsflyttare.


Presskontakt
Henrik Josephson, tf pressekreterare
Telefon: 08-591 260 24, 073-661 35 98
e-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan