Elevutmärkelse 2015

Ett gemensamt beslut om att inrätta en elevutmärkelse för elever i år 6 och år 9 samt avgångsåret i gymnasiet togs i slutet av 2012 av Barn-och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Utmärkelsen syftar till att stimulera höjda resultat och högre måluppfyllelse i skolan.

Eleverna i de aktuella årskurserna har, vid klass- och elevråd på varje skola, fått diskutera och ge förslag till kriterier för utmärkelsen. Tolv olika förslag har rapporterats in till barn- och ungdomsförvaltningen, som sammanställt dem. Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat och fastställt kriterierna vid tidigare sammanträde (BUN/2012:149).

Kriterier för grundskolans år 6

 • Eleven tar ansvar för sitt skolarbete och kämpar på i sin takt.
 • Eleven är positiv inställd till skolarbete och vill lära sig.
 • Eleven är snäll och en omtänksam kamrat- som visar respekt och aktivt motverkar mobbing.
 • Eleven hjälper andra.
 • Eleven lyssnar på klasskamrater och vuxna och vill förstå dem.

Kriterier för grundskolans 9

 • Eleven högpresterar utifrån sina förutsättningar.
 • Eleven har gett prov på mycket god utveckling i ett ämne eller visat utmärkta resultat.
 • Eleven är en bra kamrat och motverkar mobbing.
 • Eleven engagerar sig i att förbättra skolmiljön.
 • Eleven jobbar med den demokratiska processen och på det sättet göra sin och sina kamraters röst hörd.

Kriterier för avgångselever på Arlandagymnasiet

 • Eleven visat engagemang i olika skolföreningar och aktiviteter
 • Eleven respekterar och respekteras av skolledning, personal och samtliga elever
 • Eleven visar positiva ledaregenskaper och uppmuntrar andra elever till att ta
  ansvar och att uppföra sig

Nominering till elevutmärkelsen

Elever inom grund- och gymnasieskolan som utmärkt sig enligt kriterierna för en elevutmärkelse är nomineringsbara.

En elev per skola i åk 6 och en elev per skola i åk 9 ska väljas. Rektor på respektive grundskola ansvarar för att utse mottagare. Prissumman är 500 kr för elev i årskurs 6 och 750 kr för elev i årskurs 9 och utmärkelsen delas ut tillsammans med ett diplom på skolavslutningen till de nominerade eleverna.

Gymnasiechefen ansvarar för att utse en mottagare av elevutmärkelsen för avgångsåret i gymnasiet. Prissumman för gymnasieeleven är 1000 kr.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan