Mångkulturella enheten

Nu är det dags att ansöka om modersmålsundervisning 

Modersmålsundervisning erbjuds för elever med annat modersmål än svenska. Nu är det dags för nya elever att anmäla sig inför läsåret 19/20. Anmälan görs via blanketten "Ansökan om modersmålsundervisning". Ansökan ska senast vara inne 28 februari.

OBS! De elever som redan deltar i modersmålsundervisning behöver inte göra en anmälan, utan registrering sker automatiskt till påföljande år.


Om Mångkulturella enheten  

Mångkulturella enheten erbjuder undervisning i följande språk:
Albanska, amhariska, arabiska, armeniska, azerbadjanska, bengaliska, bosniska, bulgariska, dari, engelska, estniska, finska, franska, kirundi, kroatiska, grekiska, italienska,  kinesiska, sorani, litauiska, mongoliska, pashto, persiska, polska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, somaliska, spanska, thai, tigrinja, turkiska, tyska,ungerska, urdu, uzbekiska.

Att bevara och utveckla sitt modersmål är av största vikt för lärande av andra språk, lärande i andra ämnen och för flerspråkiga elevers identitetsutveckling. Mångkulturella enheten inom Barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun är en egen enhet med en enhetsschef som är ansvarig för verksamheten.

Mångkulturella enhetens uppdrag omfattar huvudsakligen:

  • Modersmålsundervisning i grundskolan
  • Studiehandledning på modersmålet
  • Anvisningar för mottagning och undervisning av nyanlända barn

Enheten erbjuder modersmålsundervisning från årskurs 1-9.  
Verksamheten omfattar 1500 elever som läser ämnet modersmål och ca 500 elever som får studiehandledning. Vi har ett 60-tal lärare som undervisar i över 37  olika språk. 

From läsåret 19/20  görs ansökan till modersmålsundervisningen för årskurs 1-9. Om du som vårdnadshavare redan har ansökt om modersmålsstöd i förskoleklass inför ht 19 kommer din ansökan att registreras på MKE .Modersmålsundervisning kommer att erbjudas from åk 1. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Kontakta Mångkulturella enheten


Enhetschef Anna-Lena Holm
Tel 08 – 591 268 53, 070 - 168 90 92 anna-lena.holm@sigtuna.se

Biträdande enhetschef Zandra Lindvist 
Tel 08 - 591 265 02, 070 - 085 14 16, zandra.lindqvist@sigtuna.se

Utvecklingspedagog i grundskolan Ewa Lundgren
Tel 08 – 591 268 20, 070 -737 04 01, ewa.lundgren@sigtuna.se

Administratör och samordnare Sediqeh Khanzadeh-Yazdi
Tel 08 - 591 268 17, 073 – 661 37 87, sediqeh.khanzadeh-yazdi@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation