Mottagandet av nyanlända elever

Nyanlända elever- här anmäler du ditt barn till skolan

 

Sigtuna kommun erbjuder alla barn och ungdomar som bor här plats i skolan. Som ny i Sverige behöver du anmäla ditt barn till skolan för att barnet ska få sin plats.

 

Vem ska jag kontakta för att anmäla mitt barn till skolan?

 

Anmälan för nyanlända elever årskurs 1-9 görs via E-tjänst som du hittar i kolumnen till höger. Efter att anmälan gjorts kommer Mångkulturella enheten att kalla till ett inskrivningsmöte dit både barn och vårdnadshavare kommer. Till mötet tar vårdnadshavaren/kontaktperson med sig identitetshandlingar och vaccinationsintyg om det finns.

 

 

Vad händer efter anmälan?

 

Vi tycker att det är viktigt att alla elever får en trygg väg in i skolan och därför vill vi förbereda både elever och vårdnadshavare innan eleven börjar skolan. Efter anmälan blir ni inbjudna till ett första möte på Mångkulturella enheten där vi:

 

  • förklarar hur den svenska skolan fungerar
  • fyller i underlag till skolan
  • skriver ned personuppgifter
  • har ett första elevhälsosamtal med skolsköterska

 

Samtalet genomförs oftast med tolk på elevens modersmål. I samråd med vårdnadshavaren bestäms vilken skola eleven ska anmälas till.

 

Skolstart

 

Efter ca två veckor kallas elev och vårdnadshavare till ett inskrivningsmöte på skolan. Vid mötet bestäms datumet för när eleven ska börja på skolan. Elev och förälder får information om skolans värdegrund och kunskapsuppdrag samt hur undervisningen kommer att organiseras.

 

Kontaktuppgifter Mångkulturella enheten 

 

Administratör och samordnare:

Sediqeh Khanzadeh-Yazdi
Telefon: 08-591 268 17

Mobil: 073–661 37 87

E-post: sediqeh.khanzadeh-yazdi@sigtuna.se

 

Besöksadress:

Centralskolan,

Skolgatan 3-5

195 35 Märsta

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar