Mottagandet av nyanlända elever

Genom kommunens växel, kommunens hemsida eller via rektorsexpeditioner får en nyanländ blivande elev kontakt med Mångkulturella enhetens samordnare.

Samordnaren bestämmer en tid för ett första möte på Mångkulturella enhetens expedition. Till mötet tar vårdnadshavaren/god man med sig identitetshandlingar.
Vid mötet får vårdnadshavaren information om den svenska skolan (Om den svenska skolan, se länk) och om Sigtuna kommuns grundskolor. Samordnaren sammanställer uppgifter angående namn, språk, ålder, skolgång, adress och telefonnummer. I samråd med vårdnadshavaren bestäms vilken skola eleven ska anmälas till.

Efter ca två veckor kallas elev och vårdnadshavare till ett inskrivningsmöte på skolan. Vid mötet bestäms datumet för när eleven ska börja på skolan. Elev och förälder får information om skolans värdegrund och kunskapsuppdrag, samt hur undervisningen kommer att organiseras.

Förberedelseklass

I Sigtuna kommun finns åtta skolor med särskilda resurser för att ta emot och organisera en verksamhet för nyanlända elever i en s.k. förberedelseklass.
Förberedelseklassen fungerar som en introduktion till den svenska skolan och förbereder eleven för att så snart som möjligt undervisas fullt ut i ordinarie undervisningsgrupp. Vid starten i svensk skola görs en bedömning av elevens kunskaper för att anpassa undervisningen så bra som möjligt.

Skolor som har förberedelseklasser

Sagaskolan förberedelseklass ålder 7 -11 år
Råbergsskolan introduktionsgrupp ålder 7 12 år
Norrbackaskolan förberedelseklass ålder 7 - 12 år
S:t Pers skola förberedelseklass ålder 7 12 år
Valstaskolan förberedelseklass ålder 14 - 16 år
Ekillaskolan introduktionsgrupp ålder 13 - 16 år 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar