Studiehandledning

Modersmålsundervisning

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt med svenska för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål.
Genom studiehandledningen får eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper i olika ämnen, samtidigt som denne lär sig svenska.

Det är modersmålsläraren som ger studiehandledning. Skolan tilldelas resurser för studiehandledning via Mångkulturella enheten (se Kommunala anvisningar för studiehandledning).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Länkar