Skolval 2018

Skolval 2018

Elever Foto Dennis Ersöz 

 

SKOLVAL 2018

- önskemål om skola

 

Har du ett barn som är folkbokfört i Sigtuna kommun och ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten 2018? Då har du mellan 26 februari och 12 mars möjlighet att göra ett aktivt skolval för ditt barn.

 

Nu pågår bearbetning av skolvalet. Information kommer skickas ut under april.

 

 

Så här går skolvalet till:      

- Skolvalet genomförs på webbplatsen under skolvalsperioden.

- Som vårdnadshavare kan du önska tre skolor. Rangordna skolorna som första- andra- och tredjehandsval oavsett om det gäller kommunala eller fristående skolor.

- Kommunala skolor placerar elever i respektive skola utifrån barn- och ungdomsnämndens placeringsregler.

- Om ni som vårdnadshavare anser att ert barn är i behov av särskilt stöd och vill ha placering på en särskild skola, ska ni lämna en skriftlig ansökan om det till barn- och ungdomsförvaltningen. I ansökan beskriver ni även barnets behov.

- Skolvalssystemet är smart och registrerar automatiskt syskonförtur utifrån barn- och ungdomsnämndens definition.

- Du kan inte söka fritidshemsplats när du gör dina skolval. Ansökan om fritidshemsplats görs först efter att du fått hem ett placeringsbesked. Du ansöker fritidshemsplats via e-tjänst och väljer ansökan om fritidshem. Det sker inte automatiskt via skolan.

- Om ditt barn inte gått förskoleklass och sk börja i årskurs 1 ska du också göra en ansökan via länken här ovanför.

Placeringsregler för Sigtuna kommun

Det är barn- och ungdomsnämnden som beslutar vilka antagningsregler som ska gälla i kommunen, utöver de regler som finns i skollagen. Huvudregeln är att alla elever ska få en plats på den skola som vårdnadshavare valt- målet är att alla får sitt förstahandsval. Om en skola inte har plats för alla de elever som vill gå där använder vi kommunens urvalsgrunder när vi gör placeringar. Var därför noga i valet av skolor eftersom det kan hända att ditt barn inte får en plats på den skola ni har valt i första hand.

 

Kommunens urvalsgrunder är:

  1. Elever i behov av särskilt stöd, placering sker efter individuell prövning
  2. Boende inom upptagningsområdet för den specifika skolan
  3. Syskonförtur
  4. Närhet  

 

1. Elever i behov av särskilt stöd

Kommunen frångår ordinarie placeringsregler för elever som är i behov av särskilt stöd och därmed har skäl att gå i en viss skola.

- elever som inte bor nära den aktuella skolan, men har behov av placering på skolan eftersom den är den närmaste skolan som kan uppfylla elevens behov av särskilt stöd.

- eleven som bor nära den aktuella skolan och som vill åberopa behov av särskilt stöd som grund för förtur till en viss skola.

Om du har ett barn som du anser är i behov av särskilt stöd och finns för att gå i en viss skolas verksamhet, ska ansöka skriftligen om detta till barn- och ungdomsförvaltningen före eller under skolvalsperioden. Skälen som motiverar behovet måste kunna styrkas. Det kan röra sig om exempelvis sociala eller psykologiska skäl, funktionsnedsättning och likande. Placering på grund av att en elev har behov av särskilt stöd prövas i varje enskilt fall och tillämpas restriktivt. 

2. Boende inom skolvalsområde

Ditt barn har alltid en reserverad skolplats på en av våra kommunala skolor. Den platsen är baserad på barnets folkbokföringsadress. Var ditt barn har sin reserverade plats kan du se här (förskoleklass) och här (årskurs 7). Den reserverade platsen är en bedömning utifrån årskullarnas storlek och därmed inte ett placeringsbeslut. Beslutet om skolplacering kommer först efter att skolvalet är genomfört, därför är det viktigt att göra ett aktivt skolval.

3. Syskonförtur
Syskonförtur gäller för barn som lever i samma familj och är folkbokförda på samma adress. Barnen behöver inte vara biologiska syskon. Syskonförturen gäller även för biologiska syskon som bor på olika adresser. Skolvalssystemet känner av och ger automatisk syskonförtur enligt nämndens definition under förutsättning att vårdnadshavare gör ett aktivt val. Syskonförtur gäller dock inte om det äldre syskonet går i årskurs 6 eller årskurs 9.

4. Närhet

Det kan finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Hjälp med skolvalet

Saknar du tillgång till dator eller känner du dig osäker på hur man gör ett skolval, kan du få hjälp av förvaltningens personal på plats. Vi erbjuder handfast hjälp vid två tillfällen under skolvalsperioden, båda äger rum på kommunhuset. Glöm inte att ta med giltig legitimation.

Skolvalshjälp på kommunhuset:

  • Onsdag 28 februari kl. 17:00 – 19:00
  • Onsdag 7 mars kl. 17:00 – 19:00


Det finns även möjlighet att låna datorer i kommunhuset och på biblioteken.

Nyfiken på en skola?

Om du är intresserad av en kommunal skola så ta kontakt med skolan och boka en tid för besök.  


Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation