Grön flagg

Bild av Grön flagga Foto Sigtuna kommunGrön Flagg är ett sätt att strukturera miljöarbetet i skolor och förskolor. Det handlar om att göra miljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten. Man kan säga att Grön flagg fungerar som ett miljöledningssystem anpassat till barn och ungdomars perspektiv.

I Grön flagg arbetar man omväxlande med fem olika teman: Kretslopp, vatten, skog, energi eller livsstil och hälsa.

Arbetsplan och miljöråd

Demokrati och delaktighet är ledstjärnor i arbetet med grön flagg. Verksamheten bildar ett miljöråd med personal och elever och bestämmer sig för fem konkreta miljömål kopplade till det tema som man valt. Dessa mål ska verksamheten sedan sträva mot. Till varje miljömål väljer man ut åtgärder, konkreta handlingar, för att uppnå målen.

När arbetsplanen har förankrats med en politiker är man redo att skicka in sin anmälan. Efter 6-18 månader rapporterar man till Håll Sverige Rent om hur det har gått. När rapporten godkänts får skolan miljöutmärkelsen Grön flagg.

Den gröna flaggan

När man har fått sitt diplom och sin flagga är det dags för hissningsceremoni! Den gröna flaggan är gemensam för alla länder som är med i Eco-schools. Det är en fransk konstskola som har designat logotypen som ska ge associationer till barn och ungdomar, kunskap och miljö.

Inspiration

Genom nätverket grön flagg kommer deltagarna i kontakt med fler än tusen andra förskolor och skolor i Sverige som också arbetar handlingsinriktat med miljöfrågor. På så sätt kan man få tips om vad andra har gjort för att förbättra miljön och få inspiration till nya miljömål och åtgärder.

Grön flagg - en del av Eco-schools

Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools som drivs av Foundation för Environmental Education (FEE). FEE startade sin verksamhet 1981 och är ett internationellt samarbetsorgan för miljöorganisationer. Idag finns Eco-Schools i 37 länder. 

Grundprinciper för Grön flagg och andra Eco-schools

Utifrånsperspektivet – initiativet till ett deltagande i Eco-Schools ska komma från personalen och eleverna.

Delaktighet – elever och personal samverkar under demokratiska former i miljörådet.

Handling – arbetet i Eco-Schools omfattar undervisning om miljö, men också praktisk handling för en bättre miljö.

Öppenhet – att arbeta i Eco-Schools innebär att man delar med sig av sina erfarenheter och vänder sig ut mot samhället.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Vill du läsa om hur man arbetar på ditt barns förskola/skola? Gå in på förskolans/skolans egen hemsida och läs under "Om förskolan" resp "Om skolan".