Mätstationer från Förskoleklass t o m åk 9 i Sigtuna kommun

För att säkerställa att eleverna i våra grundskolor får en likvärdig bedömning och betygssättning, inför Sigtuna kommun s k Mätstationer för förskoleklassen t o m åk 9 i grundskolan.

Detta gäller nationellt

Från höstterminen 2012 kommer elever i årskurs 6 att få betyg. Den nya lagen som gäller från den 1 juli 2011, kommer att användas för första gången på utbildningar som startat höstterminen 2012.

Det betyder att elever i grundskolan får betyg vid varje terminsslut från sjätte till nionde klass i alla ämnen utom språkval. Det samma gäller grundsärskolan, när betyg sätts.
Från läsåret 2012-2013 kommer alltså betyg ges varje termin i årskurs 6 och 7 och i alla ämnen.
Rektor får besluta om det i åk 6 ska sättas ett sammanfattande betyg för samhällsorienterande och naturorienterande ämnen (SO och NO).

I ämnet språkval ska betyg sättas från höstterminen i årskurs 7 i grundskolan.

Detta gäller i Sigtuna kommun

Under hösten ska all rapportering av bedömningar inom delområdena i Nya Språket Lyfter och Diamant ske i det digitala verksamhetsstödet InfoMentor.*Också rapportering av nationella prov (NP) årskurs 3, 5 och 9 samt betyg rapporteras i detta systemet.
Rapportering av resultaten enligt Mätstationerna rapporteras i v. 21 och 49.

Förklaringar till förkortningarna:

  • NSL = Nya Språket Lyfter, Skolverket
  • DLS = Diagnostiska Läs- och skrivprov
  • Diamant = Skolverkets matematikdiagnoser

 

*Inloggning i Skolportalen och Infomentor planeras fungera under senare delen av hösttermiinen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation