Nationella prov

Idag får ditt barn terminsbetyg från och med årskurs 6. 

Slutbetyg utfärdas i slutet av vårterminen i årskurs 9. 

Utvecklingssamtal

Som förälder har du under hela skolgången rätt att få veta vilka kunskapsmål som är satta, och hur ditt barn ligger till i förhållande till målen.

Syftet med utvecklingssamtalet är att  gemensamt komma fram till hur ditt barn ska stödjas, kunskapsmässigt såväl som i sin sociala utveckling. Tillsammans formulerar och dokumenterar ni detta i en individuell utvecklingsplan (IUP), där det framgår vilka insatser som behövs i skolan och med stöd av dig som förälder, för att ditt barn ska nå målen i varje ämne. 
Detta gäller samtliga skolor, alltså även fristående skolor, samt specialskolan, sameskolan och särskolan. och samtalen ska hållas minst en gång varje termin.

Rektorerna har gemensamt beslutat om hur de skriftliga omdömena i IUP ska utformas i de kommunala skolorna ( i Infomentor det digitala verksamhetsstödet).

Betygen

Betyg sätts från årskurs sex och därefter varje termin fram till slutbetyget i årskurs nio.

Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen. Bdömningen för eleverna i årskurs sex ska göras i relation till kunskapskraven i årskurs sex.
Från och med årskurs sju görs bedömningen i relation till kunskapskraven i år nio.

Om du eller ditt barn undrar över skälen till ett visst betyg har ni enligt den nya skollagen rätt att få information om det. 

Betygsstege

Betygsstegen A,B,C,D och E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte nått godkänt resultat. Streck sätts om elevens kunskaper inte kan bedömas därför att eleven varit frånvarande.

Nationella prov

I årskurs 3, 6 och 9 genomför eleverna nationella prov. Proven ska ge läraren stöd vid bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Resultaten från proven används av läraren för planering av den fortsatta undervisningen. 

Ytterligare information

Vill du veta mer om läroplanerna, hur vi arbetar med införandet av nya läroplanen, det nya betygssystemet - kan du läsa vidare genom att följa länkarna till höger.

 

 

 

 


 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan