Nätverk för en bättre skola

2014-09-11

Att årets avgångselever i Sigtuna kommun har förbättrats sina resultat med över 20 procent jämfört med tidigare år beror naturligtvis på våra duktiga elever, men alla våra duktiga lärare är en del i framgångarna. 

För att fler elever ska få tillgång till de metoder som har gett fina resultat så har kommunens förstelärare fått i uppdrag utveckla sina framgångsrika undervisningsmetoder och sprida dem till sina kollegor.  


Sigtuna kommuns förstelärare samlade för att utbyta kunskaper

Systemet med förstelärare är ett initiativ från regeringen för att ge lärare ett möjligt karriärslyft utan att de behöva sluta undervisa. Att eleverna får en bra skola är det primära målet och därför ska de duktiga lärarna vara i klassrummet och huvuduppgiften för en förstelärare i Sigtuna kommun ska vara undervisning.

”Jag älskar att undervisa och vill gärna inspirera andra att göra det och inspireras av duktiga kollegor”, säger Johanna Olsson, Norrbackaskolan som är inne på sitt andra år som förstelärare. ”Det är roligt uppdrag för att jag fått utmana mig själv och jag är glad att jag har fått behålla undervisningen eftersom det är min glädje.”

Man ska också utveckla sin egen och andras undervisning inom Sigtunaboxen, d.v.s. bedömning för lärande, informations- och kommunikationsteknik, språkutvecklande arbetssätt och med förståelse för 21 learning skill (Framtidsförmågor).

Förutom hörnstenarna inom Sigtunaboxen säger lärarna själva att de vill arbeta med allt från goda relationer i klassrummet för att eleverna ska våga misslyckas till ökad läsförståelse, förbättrade matematikkunskaper och mycket mer.

”Som förstelärare vill jag öka den digitala kompetensen hos både kollegor och elever”, säger Mikael Larsson, Valstaskolan.

Idag träffades våra förstelärare för att dela med sig av erfarenheterna från sina respektive skolor och nätverka kring uppdraget. Ett tema för dagen var vad måste lärare göra annorlunda för att utgå från elevens behov i sin undervisning.

”Jag vill att alla elever ska bli medvetna om målen, för att vi ska kunna fånga upp dem där de är”, säger Kim Hamström, Tingvallaskolan.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan