Försörjningsstödsenheten

Försörjningsstödsenheten

Bild på almanacka, Foto:PQ LayoutFörsörjningsstödsenhetens huvuduppgift är att medverka till att den enskilde får en ekonomisk grundtrygghet och stöd för att bli självförsörjande.

Enheten har ett nära samarbete med jobbcenter och övriga verksamheter inom Centrum för Vuxenutveckling samt med socialförvaltningen.

Från starten av arbetslinjen 2005 har målet varit att erbjuda aktiva insatser till arbetslösa försörjningsstödstagare inom tre veckor. Ambitionen har därefter successivt skärpts och sedan december 2009 är anvisningstiden till jobbcenter nere på två timmar. För den enskilde innebär det en större möjlighet att utan väntetid få ta del av jobbcenters resurser och därigenom snabbare bli självförsörjande.

Läs mer om om försörjningsstöd under länken här till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad länk