CSN

CSN

Det är du själv som ska söka och sköta kontakten med CSN. Du måste även själv göra din studieförsäkran till CSN för att på dina pengar utbetalade.

För dig som har studiestöd från CSN görs registrering automatiskt efter kontroll av din närvaro vid första lektionstillfället. Därefter meddelar Sigtuna kompetenscenter CSN att du påbörjat dina studier.

www.csn.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan