Internationell speditör 400 YH-poäng

Bild på flygplan och fraktgods. Bild: Matton Collection Sweden

Utbildningen leder till den kompetens som behövs för att kunna arbeta som speditör med förståelse för kunders logistikkedjor och kunna erbjuda kundanpassade lösningar utifrån detta.

Som speditör löser du speditörsyrkets olika uppgifter som att tolka och upprätta avtal gällande transporter, du kan dokumentation och regelverk kring tull och internationella transporter och prissätta dessa. Du använder dig av dina kunskaper inom logistik i det vardagliga arbetet.

Heltidsutbildning 80 veckor
Utbildningen är på heltid under 80 veckor och den schemalagda tiden i skolan varierar mellan tre till fyra dagar per vecka. Skolan är öppen och personal finns tillgänglig veckans alla dagar så att du kan bedriva självstudier och få handledning. Support från lärare ges även via vår utbildningsportal.

LIA
Lärande i arbetet motsvarande 26 veckor ingår och görs 10 veckor under år 1 och 16 veckor under år 2. Du har ett stort eget ansvar för att anskaffa LIA-plats.

Behörighet
Förutom grundläggande behörighet krävs särskilda förkunskaper:

  • Minst betyget E (godkänt) i svenska/svenska som andraspråk 1 (svenska/svenska som andraspråk A), matematik 2 (matematik B) och engelska 5 (engelska A)
  • Minst betyg E (godkänt) i inköp1 samt logistik 1 (logistik A) och logistik 2 (logistik B) från gymnasieskolans handelsprogram.
  • De särskilda förkunskaperna kan bytas ut mot längre yrkeserfarenhet (minst 2 år) inom logistik/speditörsområdet.

Preparandutbildning
Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten kommer under våren att ha möjlighet att  läsa in en orienteringskurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurserna logistik 1 och 2 samt inköp 1. Du jobbar i eget tempo, räkna med minst 4 veckors studier. 

Kontakta Sigtuna KompetensCenter om du är intresserad av att läsa vår preparandutbildning.

Ansöka till YH-utbildning internationell speditör på Arlanda komvux
Anmälan gör du på länken till höger. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Länk till YH-guidens ansökningssida

Klicka på länken nedan för att göra din ansökan:

www.logistikstockholm.se

 

PREPARANDKURS: 

Läsansvisningar

Inlämningsuppgifter