Kurser inom matematik på gymnasial nivå

Bild på matematiktal

Generellt gäller:


• Du behöver ordentliga förkunskaper.
• Du måste ha tillgång till kurslitteraturen när kursen startar.
• Du kommer att behöva en grafritande räknare (som t ex TI-82).
• Du kan läsa mer om ämnet och kurserna på Skolverkets hemsida, se länken här till höger

 

Om du undrar över vilken av matematikkurserna som du behöver läsa så boka tid med studie- och yrkesvägledare och diskutera detta.

Du kan via länkarna här till höger ladda ner ett test som du själv rättar för att se om dina kunskaper är tillräckliga.


Matematik 1a, 1b och 1c

Matematik A har ersatts av Matematik 1a, 1b och 1c. Ma 1a är jämförbar med Ma A medan Ma 1b och Ma 1c har utökat kursinnehåll jämfört med Ma A. Matematik 1b och 1c är fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Förkunskapskrav för Matematik 1: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande grundskolan.
Om det finns brister i dina förkunskaper så måste du på egen hand läsa in det du saknar och då rekommenderas följande länk som hjälpmedel:

www.matteboken.se


Matematik 2a, 2b och 2c

Matematik B har ersatts av Matematik 2a, 2b och 2c. Kursen bygger på Matematik 1a, 1b respektive 1c. Ma 2a motsvarar till viss del den gamla kursplanens Ma B och är inriktad mot yrkesprogrammen medan Ma 2b och Ma 2c är utökade kurser.

Förkunskapskrav för Matematik 2: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande Matematik 1a, 1b eller 1c.

Om det finns brister i dina förkunskaper så måste du på egen hand läsa in det du saknar och då rekommenderas följande länkar som hjälpmedel:

http://www.citymatte.n.nu/matte-b
www.matteboken.se

 

Matematik 3b och 3c

Matematik C har ersatts av Matematik 3b och 3c vilka ger behörighet för många högskolestudier. Kursen bygger på Matematik 2b respektive 2c.
Om du planerar att läsa Matematik 4 är det lämpligast att läsa Matematik 3c.

Förkunskapskrav för Matematik 3: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande Matematik 2b eller 2c.

Om det finns brister i dina förkunskaper så måste du på egen hand läsa in det du saknar och då rekommenderas följande länkar som hjälpmedel:

http://www.citymatte.n.nu/matte-c
www.matteboken.se

 

Matematik 4

Matematik D har ersatts av Matematik 4 som är ett krav till samtliga civilingenjörsutbildningar i Sverige. Kursen bygger på Matematik 3b eller 3c, men det är lämpligast att ha läst Matematik 3c

Förkunskapskrav för Matematik 4: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande Matematik 3b eller 3c. Har du läst 3b bör du repetera/studera trigonometri/trigonometriska ekvationer och triangelsatser motsvarande 3c – se länken längst ned.
Om det finns brister i dina förkunskaper så måste du på egen hand läsa in det du saknar och då rekommenderas följande länk som hjälpmedel:

www.matteboken.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan